COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

משרד נתן מאיר ושות' מעניק ייצוג משפטי נרחב במגוון תחומי המיסוי המוניציפלי, לרבות ייעוץ וייצוג בתחומי הארנונה, אגרות והיטלי פיתוח (היטלי כביש, מדרכה, תיעול) מים וביוב, היטל השבחה ותשלומי חובה עירוניים נוספים. מחלקת המיסוי המוניציפלי במשרד נתן מאיר ושות' מורכבת מצוות עורכי דין בעלי ניסיון רב שנים בתחום בהובלתו של עו"ד ערן פייביש, אשר מייצג, בין היתר, רשויות מקומיות, ותאגידים מהמובילים בישראל. שיתוף הפעולה בין מחלקת המיסוי המוניציפלי ליתר מחלקות המשרד, לרבות מחלקת השלטון המקומי והנסיון הרב בתחומי המשפט המנהלי מקנה ללקוחות המשרד שירות מקיף, איכותי ומקצועי.

  • +ארנונה

    מחלקת המיסוי המוניציפלי מעניקה ליווי וייצוג בסוגיות ארנונה שונות, המהוות נדבך משמעותי עבור חברות מסחריות בעלות נכסים רחבי היקף, כמו גם עבור רשויות מקומיות שהארנונה היא מקור הכנסתן העיקרי. בנוסף, המחלקה מלווה חברות וגופי שלטון מקומי בהליכים המתנהלים ביחס לשומות ארנונה מול מנהל הארנונה, ועדות הערר, בתי המשפט על כלל הערכאות – שלום, מחוזי ועליון ולרבות עתירות לבג"צ ותובענות ייצוגיות. למחלקה ניסיון רב בקידום וניתוח הליכי חקיקה בתחום הארנונה ומרבית הספרות המקצועית בישראל פורסמה על ידי עורכי הדין במחלקה.

  • +היטלי פיתוח

    למחלקת המיסוי המוניציפלי מיומנות מוכחת בבחינת חיובים בהיטלי פיתוח לרבות בחינת תחשיבי היטלי פיתוח מורכבים. במסגרת זו, מבצעת המחלקה איסוף וניתוח נתונים מורכב המשקלל את כלל הפרמטרים העשויים להשפיע על התחשיב, לרבות צפי הבנייה, זהות משלם התשלום, תרומות מהממשלה, הסכמי פיתוח, תשלומי עבר ועוד.

  • +היטלי השבחה

    מחלקת המיסוי המוניציפלי מלווה את לקוחות המשרד בהשגות על היטלי השבחה בקשת רחבה של טענות ובעלת ניסיון רב בייצוג מול וועדות מנהליות – מקומיות, עירוניות ומחוזיות. לצוות המחלקה מיומנות וותק רב במתן מענה כולל, הטומן בחובו עבודה מול שמאי המקרקעין המובילים בישראל. כמו כן צוות המחלקה היה שותף לפרסומים רבים בתחום היטל ההשבחה ולעיצוב הפסיקה בנושא.