COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

המשרד דורג במדריכי הדירוג:

משרד נתן מאיר ושות' מעניק ייצוג משפטי נרחב במגוון תחומי המשפט המסחרי לרבות ייעוץ וייצוג לקוחות בעסקאות מורכבות, על כל שלביהן, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, בתחומים מגוונים, ביניהם: רכישות ומיזוגים, השקעות בתאגידים בארץ ובחו"ל, מימון יוזמות עסקיות, ליווי עסקאות בתחומי הבנייה, הצריכה, האנרגיה והתעשייה, הסכמים בנקאיים וכו'. בין היתר, במסגרת המחלקה המסחרית ניתן שירות שוטף ללקוחות בהתאם לתחומי הפעילות והרגולציה הרלוונטית לפעילות, לרבות ליווי מחלקות שירות הלקוחות, התקשרויות והסכמים מסחריים שוטפים, מענה מידי בנוגע לסיטואציות אגב פעילות שוטפת, ניהול וטיפול בתיקי התאגיד לרבות מול רשם החברות, השתתפות בישיבות הנהלה של הלקוחות סיוע ויעוץ בניהול אסטרטגיות ארגוניות, עסקיות ושיווקיות ועוד. כמו כן, למחלקה המסחרית ניסיון רב בתחום הרגולציה המסחרית (בדגש על תחום הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות ומאגרי מידע), ומעורבת ומשתתפת לא אחת בפורומים שונים העוסקים בשינויים ותיקונים נדרשים לרגולציה קיימת/מוצעת. בין לקוחות המשרד נמנים גופים מסחריים שונים אשר חלקם מלווים על ידי המשרד באופן שוטף, ביניהם חברות מהמובילות במשק בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה, בתחומי התעשייה הכבדה, התיירות, ההשכלה וההפעלה של מוסדות לימוד, ההפקה והפרסום, הנדל"ן, האנרגיה, ועוד. המחלקה המסחרית במשרד נתן מאיר ושות', בהובלת עו"ד ונדה פיינברג, מורכבת מצוות עורכי דין בעלי ניסיון מקיף ועשיר בתחומי המשפט המסחרי, אשר מעניקים ללקוחותיה המגוונים של המחלקה ייעוץ משפטי שוטף וייעוץ וליווי נקודתי בעסקאות רחבות היקף, הן בארץ והן בחו"ל.

 • +מיזוגים ורכישות

  המחלקה המסחרית במשרד נתן מאיר ושות' מעניקה ליווי וייצוג בעסקאות מיזוג שונות, השקעות בחברות, עסקאות למכירת אחזקות בחברות שונות, מכירת פעילות של חברות כעסק חי וליווי מיזמים שונים בארץ ובחו"ל.

 • +זכיינות והפצה

  המחלקה המסחרית במשרד נתן מאיר ושות' עוסקת בייצוג וליווי לקוחות המתקשרים בהסכמי הפצה ורכישה, לרבות הסכמי בלעדיות של הפצת מותגים מיובאים, תוך ניתוח השוק וייעוץ לגבי פטורים שונים, במידת הצורך ולרבות ייצוג חברות זרות בקשריהן העסקיים בהסכמים אלו, עם תאגידים ישראלים.

 • +הגבלים עסקיים

  למחלקה המסחרית במשרד נתן מאיר ושות' מומחיות בתחום ההגבלים העסקיים, לרבות ליווי וייצוג משפטי בעסקאות מסחריות מורכבות, במסגרתן טיפלה בסוגיות שונות בתחום ההגבלים העסקיים, לרבות ליווי אל מול הרשות להגבלים עסקיים, כגון הגשת הודעות מיזוג ובקשות פטור מהסדרים כובלים. בנוסף, הצוות עוסק בייצוג בהסכמים וכן בכתיבת חוות דעת מקצועיות בתחום זה.

 • +רגולציה מסחרית

  המחלקה המסחרית במשרד מעניקה ליווי בתחומי הרגולציה המסחרית השונים, בדגש על תחום הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, וכמו כן בתחום דיני חוזים ומשפט מסחרי. בין היתר, המשרד משמש כיועץ חיצוני לגופים גדולים במסגרת ליווי עסקאות.

 • +מימון ובנקאות

  המחלקה המסחרית במשרד מתמחה בליווי התקשרויות והתנהלות שוטפת מול גופי מימון לרבות גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים כגון ליווי השקעות בתאגידים בארץ ובחו"ל, מימון יוזמות עסקיות, ליווי עסקאות בתחומי הבנייה, הצריכה, האנרגיה והתעשייה, הסכמי מימון בנקאיים, ועוד.

 • +אנרגיה

  למחלקה המסחרית במשרד התמחות באחד התחומים המתפתחים בישראל- תחום האנרגיה והיא מלווה עסקאות גדולות היקף בתחומי הגז הטבעי, התעשייה הכבדה (עופרת), הן בארץ והן מחוצה לה. במסגרת ליווי לקוחותיה בעסקאות המסחריות, מעניקה המחלקה המסחרית שירותים נוספים הכוללים, בין היתר, ליווי שוטף בהסכמי מימון פרויקטים, הסכמי תפעול, ייעוץ בתחום הנדל"ן והמיסוי וכו'.