COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

המשרד דורג במדריכי הדירוג:

מחלקת התכנון והבניה במשרד נתן מאיר ושות' מחזיקה בידע עשיר וניסיון שנצבר לאורך שנים רבות והיא ידועה כאחת המחלקות המובילות והבולטות בתחום זה במדינת ישראל. המחלקה מעניקה שירותי ליווי וייעוץ משפטי לקשת רחבה של לקוחות במשק הישראלי, כגון מוסדות תכנון וגופים מרכזיים של השלטון המקומי, עיריות וועדות מקומיות לתכנון ובנייה, ארגון בריאות מהגדולים בארץ, חברות כלכליות ואיגודי ערים, לצד יזמים ולקוחות פרטיים. במסגרת העיסוקים המגוונים של המחלקה, ניתן למנות את הנושאים הבאים:

  1. ליווי בהכנת תכניות בניין עיר (תב"ע), בין היתר להקמת מתחמים שונים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
  2. ליווי וקידום פרויקטים עתירי תקציב של התחדשות עירונית (תמ"א) כגון פרויקטים להקמת בנייני מגורים רבי קומות ופרויקטים בתחומי תיירות ותעופה.
  3. ליווי וייעוץ בנוגע לביצוע איחוד וחלוקה במקרים סבוכים וביצוע רישום איחוד וחלוקה במתחמים בני מאות דונמים.
  4. ייעוץ לגבי הפקעות שטחים משני צדי המתרס – מחד, המחלקה מייעצת לעיריות בנוגע להפקעות שטחים ומאידך, מטפלת המחלקה בהגשת עתירות לביטול הפקעות ותביעות לפיצויים מטעם נפגעי הפקעות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
  5. ייצוג בפני רשויות וגורמים שונים כגון רשות מקרקעי ישראל, חקלאים, מחזיקי קרקעות שונים, וועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובניה ובבתי המשפט האזרחיים והמנהליים בכל הערכאות לרבות ערעורים לבית המשפט העליון.
  6. טיפול בהליכים נלווים להליכים לעיל, כגון: תביעות פינוי.
  7. טיפול בהליכים של היטל השבחה עררים והליכים עוקבים להם בענייני היטל השבחה, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה (נפגעים מאישור תכנית במקרקעין), וכדומה.
מחלקת התכנון והבנייה במשרד מורכבת מצוות עורכי דין מומחים בעלי ידע עשיר ונרחב, בהובלתו של מייסד המשרד, עו"ד נתן מאיר, אשר נחשב לאחד מברי הסמכא בתחום התכנון והבניה במדינת ישראל, ושימש לאורך עשרות שנים כיועץ המשפטי של גופי שלטון מקומי שונים, כיהן כיושב ראש וועדות מקצועיות של לשכת עורכי הדין, השתתף בפורומים ממשלתיים רבים ואף פרסם מאמרים בעיתונות המקצועית ומרצה בכנסים ואירועים שונים. בין שלל הישגיה, המחלקה מתגאה בליווי הליך החקיקה של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה ("רפורמת הפרגולות"). במסגרת זו, המשרד ייצג וליווה את אחד הלקוחות הבולטים בתחום השלטון המקומי בדיוני הכנסת בקשר עם הרפורמה, כאשר עו"ד נתן מאיר עצמו שימש כחבר בצוות שהקים משרד הפנים לקידום הנושא.